Portal Home > Baza wiedzy > Nowy panel DirectAdmin > Panel Direct Admin


Gdzie mogę ustawić standardowy adres email ?
Aby zmienić standardowy adres email logujemy się na panel.cal.pl, wchodzimy z sekcję...
Jak wylogować się z panelu
Aby bezpiecznie wylogować się z panelu administracyjnego należy kliknąć opcję wyloguj...
Jak zmienić hasło dostępu
Aby zmienić hasło dostepu do panel.cal.pl, ftp lub bazy danych należy kliknąć w napis o...