Portal Home > Baza wiedzy > Nowy panel DirectAdmin > FTP


Jak dodać nowe konto FTP
Aby dodać nowe konto ftp należy najpierw wejść w opcję ” Twoje pliki” a...
Zarzadzanie plikami w panelu adminisatracyjnym
Tworzenie nowego folderu lub pliku: Aby utworzyć nowy folder lub plik należy kliknąć na...